Press Releases

04 May 2021

Acacia Pharma meldt vervroegde terugbetaling van lening van Hercules Technology Growth Capital

Verlaging van leningkosten

DEZE AANKONDIGING BEVAT GEREGULEERDE INFORMATIE. DEZE AANKONDIGING BEVAT MARKTGEVOELIGE INFORMATIE

Cambridge, VK en Indianapolis, VS – 4 leu 2021, 07:00 CEST: Acacia Pharma Group plc (“Acacia Pharma” of de "Onderneming”) (EURONEXT: ACPH), is een onderneming die farmaceutische producten voor hospitaalgebruik ontwikkelt en commercialiseert, gericht op een verbetering van de zorg voor patiënten die ernstige medische behandelingen ondergaan zoals chirurgische ingrepen, invasieve procedures of chemotherapie bij kanker. De Onderneming meldt de vervroegde terugbetaling en volledige schikking van de schuldfaciliteit met Hercules Technology Growth Capital, Inc. (“Hercules”) (NYSE: HTGC) en tevens – onder de bestaande schuldvoorzieningovereenkomst met Cosmo Pharmaceuticals N.V. (“Cosmo”), - de voorgestelde toekenning van een zekerheid aan Cosmo in ruil voor een verlaging van de couponrente.

Acacia Pharma heft met een vervroegde terugbetaling de volledige afwikkeling gedaan van alle uitstaande bedragen onder de lening vanwege Hercules, zoals voorzien onder de voorwaarden van   leningovereenkomst van Hercules (de “Hercules Agreement”) die op 2 juli 2018 werd meegedeeld. Met deze vervroegde terugbetaling voor een totaal van ongeveer 4,3 miljoen USD wordt volledig voldaan aan de verplichtingen van de Onderneming onder de Hercules Agreement. Bijgevolg zullen alle zekerheiden vrijkomen die door Acacia Pharma onder de Hercules Agreement aan Hercules werden gegeven.

Volgens de voorwaarden van de schuldfaciliteit die momenteel met Cosmo in voege is, zal de Onderneming zekerheden aan Cosmo verstrekken tegen voorwaarden die grotendeels gelijkaardig zijn als in de Hercules Agreemen, in ruil voor een vermindering met 200 basispunten (9% versus 11%) van de betaalbare coupon op de Cosmo schuldfaciliteit. Dit zal leiden tot een jaarlijkse besparing aan interesten die Acacia Pharma moet betalen, van ongeveer 500.000 USD.

De voorwaarden waartegen zekerheden aan Cosmo worden toegekend, zullen gefinaliseerd worden zo snel als redelijkerwijze toepasbaar na deze aankondiging.

Gary Gemignani, CFO van Acacia Pharma CFO, verklaart: “De acties die we ondernemen, zullen de jaarlijkse kosten die aan onze schulden verbonden zijn, verlagen. Dat stelt ons in staat om een groter deel van ons kapitaal aan te wenden voor de financiering van onze productlanceringen. We zullen blijven zoeken naar manieren om de groei van onze activiteiten te financieren tegen gunstige commerciële voorwaarden naarmate we voortgang boeken met de succesvolle commercialisering  van BARHEMSYS® en BTFAVO™ in de VS.”

< back to list