Press Releases

18 February 2021

Wijziging van EU-lidstaat van herkomst

Deze mededeling bevat gereguleerde informatie

Dit document is een Nederlandstalige vertaling van het Engelstalig origineel. Hoewel uiterste zorg is besteed aan het maken van een getrouwe vertaling, geldt enkel de oorspronkelijke Engelstalige versie als basis bij enige twijfel of dispuut.

Cambridge, Verenigd Koninkrijk en Indianapolis, Verenigde Staten – 18 februari 2021 (11.00 u CET): Acacia Pharma Group plc (“Acacia Pharma” of de "Onderneming”) (EURONEXT: ACPH), is een biofarmaceutische onderneming met producten in een commercieel stadium, die zich toelegt op de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe producten die leiden tot een verbetering van de zorg voor patiënten die ernstige medische behandelingen zoals chirurgische ingrepen, invasieve procedures of chemotherapie ondergaan. De onderneming meldt vandaag dat ze haar lidstaat van herkomst wijzigt naar een andere EU-lidstaat, met name België.

Nadat de transitieperiode voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 december 2020 is verstreken, kan dit land niet langer de EU-lidstaat van herkomst zijn zoals bedoeld in Richtlijn 2004/109/EC van 15 december 2004 houdende de harmonisatie van tarnsparantievereisten in verband met informatie over uitgevers wiens effecten zijn toegelaten tot handel op een gereguleerde markt, geamendeerd door Richtlijn 2001/34/EC (de EU-transparantierichtlijn).

Acacia Pharma deelt hierbij mee dat het België heeft gekozen als lidstaat van herkomst in overeenstemming met artikel 10, §3, van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. De Onderneming heeft de Belgische toezichthouder, de Financial Services and Market Authority (FSMA) formeel ingelicht over deze wijziging.

Acacia Pharma blijft verhandeld op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

Contact 
IR@acaciapharma.com 

Acacia Pharma Group plc
The Officers’ Mess, Royston Road, Duxford, Cambridge, CB22 4QH, United Kingdom
Company number 9759376

< back to list